FANDOM


Gant

Gant Bridge

Gant Bridge är en jättelik hängbro över San Fierro Bay som förbinder San Fierro med Bayside. Bron, som givetvis baseras på verklighetens Golden Gate-bro, är den största i San Andreas och en ikon för San Fierro. Bron finns återgiven i skylten ovanför porten till Easter Bay Airport och i radiostationen SF-URs logga. Gant-bron är som de flesta andra broar i San Andreas stängd under en kort period 1992. Vid det gamla fortet på San Fierro-sidan finns några byggnadsställningar intill bron; Carl Johnson använde sig av dessa när han tog sig in i The Pleasure Domes.

Högst uppe på den sydöstra bropelaren finns ett påskägg - en skylt med texten "There are no easter eggs up here. Go away" , dvs. "Det finns inga påskägg här. Försvinn".

BesökscenterRedigera

Besökscentret "Gant Bridge Visitor Center" finns nära bron. I besökscentret finns, enligt en skylt, "en presentbutik, ett tråkigt museum och turistinformation". Spelaren kan inte gå in i besökscentret.

På ett plakat i museets närhet kan man läsa information om bron:

Brofakta
Längd - 159.7m
Höjd - 60.3m över havsytan
15000 polygoner, inkl. LODs
600m draw distance
11 texturer
Hiskliga 1.27 mb stor