FANDOM


Den här artikeln handlar om att modifiera ett spels filer. För garage som modifierar bilar i Grand Theft Auto: San Andreas, vänligen se moddinggarage.

En modifikation, eller mod, är någon slags ändring i ett spel. Modifikationer i GTA-spelen är mycket populära och skapas av fans efter spelets release. De är således aldrig skapade eller distribuerade av Rockstar Games. Modifikationer till GTA-spelen går att hämta hem från många inofficiella GTA-hemsidor.

Alla mods är gratis och får laddas ner och användas av vem som helst. Det finns emellertid etiska "regler" inom moddingscenen som säger att man inte ska ändra eller sprida någon annans modifikation utan tillåtelse från upphovsmannen.

Modifikationer används så gott som enbart på PC-versionerna av GTA-spelen. Det finns ett fåtal metoder som gör det möjligt att modifiera konsolversioner av spelen, men dessa är mycket avancerade och bryter oftast mot spelet och konsolens licensavtal.

Olika typer av modifikationerRedigera

Vissa modifikationer är väldigt enkla, såsom att ändra spelarens kläder eller färgerna på bilar. Vissa moddar gör spelet enklare genom att till exempel öka bilarnas hastighet eller vapens styrka.

De allra flesta modifikationerna ändrar spelets utseende. Dessa sträcker sig från att vara enkla texturändringar på fordon, karaktärer eller byggnader till att ersätta dem med helt nya. Bilmodifikationer är de vanligas förekommande och det finns många hemsidor som tillhandahåller hundratatals sådana till de olika GTA-spelen.

Andra modifikationer är till för att underlätta för spelaren, exempelvis ändringar som gör att spelaren springer fortare, hoppar högre, är odödlig, etc. Det finns ett alternativ till detta, som är bra om man inte vill modifiera spelets filer. Det kallas för en trainer och är ett litet program som man startar tillsammans med spelet. Det finns en rad olika trainer-program att tillgå till de olika GTA-spelen. Vissa trainers är mycket enkla och har bara en funktion, till exempel att ta fram fordon. Andra har fler funktioner, till exempel att ändra på tid och väder, gravitation, göra spelaren eller fordonen odödliga, oändligt med ammunition och så vidare. Många av dessa program använder sig av tangentkombinationer så att man enkelt kan använda dem medan man är inne i spelet.

Det finns många moddar som ändrar på spelets uppdragsfil (main.scm). Dessa modifikationer ändrar uppdrag eller lägger till helt nya. Main.scm-filen bestämmer allt om vad som händer och när det händer, och genom att modifiera den kan man således skapa helt egna scenarior. Beakta att sparfiler endast fungerar med den main.scm-filen som de sparades med.

Det finns modifikationer som sätter ihop flera av de ovan nämnda moddarna och dessa kallas för Total Conversions (TC). TC:s ändrar i regel allting i GTA-spelet; t. ex. kartan, karaktärerna, uppdragen och fordonen. Många av dessa moddar når aldrig längre än planerings- eller beta-stadiet. Några har emellertid släppts i mer eller mindre färdiga versioner, bland annat GTA: United, SAiVC och GTA: Liberty City.

Att skapa modifikationerRedigera

Det finns många guider som förklarar hur man skapar enkla moddar till GTA-spelen, bland annat hur man ändrar ett fordons handling och färg eller hur man redigerar texturer. Dessa modifikationer är inte så avancerade och är för den datorvane enkla att bemästra.

Att skapa mer avancerade modifikationer, såsom fordon och byggnader, är svårare och kräver kunskaper inom modellering. Populära program till detta är Google SketchUp, 3DS Max, Lightwave och Zmodeller.


Populära ModifikationerRedigera

Det finns mer eller mindre populär modifikationer, bland annat San Andreas Multiplayer, Multi Theft Auto och Vice City Multiplayer som är tre populära multiplayer modifikationer. Även modifikationen Hot Coffee är oerhört populär och välkänd.

TipsRedigera

Ta alltid backup på de filer du vill modifiera så du enkelt kan ställa det till rätta ifall något går fel.